1. Deltagere i NMK Rallycup Junior må representere en NMK-klubb i 2024, samt være påmeldt i cupen.
 1.  Løp som inngår i NMK Rallycup 2024 er:
 • 20. januar – Sigdalsrally NMNMK Modum & Sigdal
 • 3. februar – Rally Hadeland NMNMK Hadeland
 • 2. mars – Numedalsrally NMNMK Nore & Uvdal
 • 22. april – HurumsprintenNMK Asker
 • 8. juni – Aurskog-Høland RallyNMK Aurskog-Høland
 • 31. august – Rally Larvik NMNMK Larvik
 • 14. september- Rally TrøgstadNMK Trøgstad
 • 21 September – Rally Hedemarken NMK Hamar

I 2024 kan det løpet med lavest poengsum strykes

 

 1. Fører og kartleser anses som junior til og med det året de fyller 26 år.

 

 1. Poeng samles i respektive klasser for fører og kartleser i henhold til Rallyreglementet pkt. 4.4:

Poengklasse 1: Klasse 1, 2, 3 og 13.

Poengklasse 2: Klasse 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Poengklasse 3: Klasse 10, 11, 14 og 15.

Poengklasse 4: Klasse 12, 17 og 20

 

 1. Det gis poeng separat for fører og kartleser etter følgende poengskala:

(a)Antall startende i poeng klassen.       

Poeng:

1                                        3.

2                                        4.   3.

3                                        5.   4.   3.

4                                        6.   5.   4.   3. 

5                                        8.   6.   5.   4.   3

6 eller flere                   10.  8.   6.   5.   4.   3.   2.   1 .   1.     1.

 

           Plassering i klasse.  1    2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.    9.    10.

 

(b)

Ved 4 eller flere startende i klassen 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1

Ved 3 eller færre startende i klassen 15-10-7

 

Poeng etter skala a) utregnes etter total resultatet i poeng klassen. (Klasse 1, 2,3 & 4)

Poeng etter skala b) utregnes etter resultat i klassen. (Klasse 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 &20)

 

 1. Det arrangeres separate cuper for fører og kartleser. Man kan delta i begge klassene i løpet av året, men poengene kan ikke slås sammen. En deltaker kan også̊ samle poeng fra flere klasser i løpet av året.

 

 1. Vinneren av cupen er deltakeren med flest poeng i 5 løp, uavhengig av poengklasse. Det er ingen klassevis premiering. Det deles ut gull-, sølv- og bronsemedaljer for fører og kartleser i tillegg til følgende premier:
 • Gull: 1⁄2 startkontingent i alle løp i NMK Rallycup i 2025
 • Sølv: 1⁄2 startkontingent i 4 løp i NMK Rallycup i 2025
 • Bronse: 1⁄2 startkontingent i 2 løp i NMK Rallycup 2025

          

            For å få 1⁄2 startkontingent i NMK Rallycup, må vinneren være medlem i en NMK-klubb og  

            representere denne ved deltakelsen i løpet som premien benyttes.

            Premiebeviset må medbringes og signeres av arrangør.

      Premiene er personlige og kan ikke overdras.

 

8. Ved poenglikhet går den som har flest gjennomførte løp foran. Ved fortsatt poenglikhet går den som har samlet høyest poeng først                 foran. Skulle det fortsatt ikke være mulig å skille, avgjøres saken i NMK Rallykomité.

 

 1. For å få godkjent deltakelse i cupen skal NMK Rallycup-streamer være plassert på bilens bakrute under samtlige løp. Deltakerne er selv ansvarlig for at denne er på̊ plass.

Dette kan når som helst kontrolleres av NMK Rallykomité.

Manglende streamer vil medføre ingen utdeling av poeng.

 

 1. Poengberegning gjøres gjeldende fra og med påmeldingen er mottatt NMK Rallykomité, og vil gjelde for påfølgende løp.

 

 1. Offisiell nettsideforcupen er : rwww.nmkrally.no.

            Her vil påmelding til cupen, reglement og poengberegning bli publisert.