Løpene som inngår i NMK Rallycup 2022

#1 – Sigdalsrally – (15. januar) – NMK Modum & Sigdal

#2 – Rally Hadeland- (29. januar)-  NMK Hadeland

#3Numedalrally – (19. februar) – NMK Nore og Uvdal

#4 – Hurumsprinten (23. april) – NMK Asker

#5 Aurskog-Høland Rally (11.juni) – NMK Aurskog-Høland

#6Rally Larvik (13. august) – NMK Larvik

#7 – Rally Hedemarken (16.-17. september) – NMK Hamar

Cupen vil gå over 7 runder hvor det blir 6 runder tellende. Dårligste resultat vil bli strøket etter Hedemarken.
Hjelp oss og spre budskapet så vi får med alle NMK´ere som kjører!