REGLEMENT 2022 – JUNIOR

1. Deltagere i NMK Rallycup junior må representere en NMK-klubb i 2022, samt være påmeldt i cupen.

2. Løp som inngår i NMK Rallycup 2022 er

  • - 15. Januar - Sigdalsrally
  • - 29. Januar - Rally Hadeland
  • - 19. Februar - Numedalsrally
  • - 23. April – Hurumsprinten
  • - 11. Juni - Aurskog Høland rally
  • - 13. August - Rally Larvik
  • -16-17. September – Rally Hedemarken

6 løp er tellende i poengsammendraget.

3. Rallycup 2022 består av 7 runder, hvor 6 løp er tellende. NMK rallykomite stryker dårligste resultat på hver
deltager etter siste løp på Hedcemarken.

4. Fører og kartleser anses som seniorer fra og med det året de fyller 25 år.

5. Poeng samles i respektive klasser for fører og kartleser i henhold til Rallyreglementet pkt. 4.4:
Poengklasse 1: Klasse 1, 2, 3 og 13 Poengklasse 2: Klasse 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 20 Poengklasse 3: Klasse 10, 11, 14
og 15 Poengklasse 4: Klasse 12, 17 og 20

6. Det gis poeng separat for fører og kartleser etter følgende poengskala:

Ved 4 eller flere startende i klassen (jfr. pkt. 5):
30 – 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Ved 3 eller færre startende i klassen (jfr. pkt. 5):
25 – 20 – 18

7. Det arrangeres separate cuper for fører og kartleser. Man kan delta i begge klassene i løpet av året, men
poengene kan ikke slås sammen. En deltaker kan også samle poeng fra flere klasser i løpet av året.

8. Vinneren av cupen er deltakeren med flest poeng i 5 løp, uavhengig av poengklasse. Det er ingen klassevis
premiering. Det deles ut gull-, sølv- og bronsemedaljer for fører og kartleser i tillegg til følgende premier:

  • Gull: 1⁄2 startkontingent i alle løp i NMK Rallycup 2023
  • Sølv: 1⁄2 startkontingent i 4 løp i NMK Rallycup i 2023
  • Bronse: 1⁄2 startkontingent i 2 løp i NMK Rallycup 2023

For å få 1⁄2 startkontingent i NMK Rallycup, må vinneren være medlem i en NMK-klubb og representere denne ved
deltakelsen i løpet som premien benyttes. Premiebeviset må medbringes og signeres av arrangør. Premiene er
personlige og kan ikke overdras.

9. Ved poenglikhet går den som har flest gjennomførte løp foran. Ved fortsatt poenglikhet går den som har
samlet høyest poeng først foran. Skulle det fortsatt ikke være mulig å skille, avgjøres saken i NMK
Rallykomité.

 10. For å få godkjent deltakelse i cupen skal NMKRallycup-streamer være plassert på bilens bakruteunder
samtlige løp. Deltakerne er selv ansvarlig for at denne er på plass. Dette kan når som helst kontrolleres av
NMK Rallykomité. Manglende streamer vil medføre ingen utdeling av poeng.

 11. Poengberegning gjøres gjeldende fra og med den dag som påmeldingen er mottatt NMK Rallykomité, og vil gjelde
for påfølgende løp.

 12. Offisiell nettside for cupen er www.nmkrallycup.no. Her vil påmelding til cupen,reglement og poengberegning bli
publisert.