REGLEMENT 2022 – SENIOR

1. Deltagere i NMK Rallycup Senior må representere en NMK-klubb i 2022, samt være påmeldt i cupen.

2. Løp som inngår i NMK Rallycup 2022 er:

  • - 15. Januar - Sigdalsrally
  • - 29. Januar - Rally Hadeland
  • - 19. Februar - Numedalsrally
  • - 23. April – Hurumsprinten
  • - 11. Juni - Aurskog Høland rally
  • - 13. August - Rally Larvik
  • -16-17. September – Rally Hedemarken

6 løp er tellende i poengsammendraget.

3. Rallycup 2022 består av 7 runder, hvor 6 løp er tellende. NMK rallykomite stryker dårligste resultat på hver deltager etter
siste løp på Hedcemarken.

4. Fører og kartleser anses som seniorer fra og med det året de fyller 26 år.

5. Poeng samles i respektive klasser for fører og kartleser i henhold til Rallyreglementet pkt. 4.4:
-Poengklasse 1: Klasse 1, 2, 3 og 13 Poengklasse 2: Klasse 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 20 Poengklasse 3: Klasse 10, 11, 14 og 15
Poengklasse 4: Klasse 12, 17 og 20

6. Det gis poeng separat for fører og kartleser etter følgende poengskala:

Ved 4 eller flere startende i klassen (jfr. pkt. 5):
30 – 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Ved 3 eller færre startende i klassen (jfr. pkt. 5):
25 – 20 – 18

7. Det arrangeres separate cuper for fører og kartleser. Man kan delta i begge klassene i løpet av året, men poengene kan ikke slås
sammen. En deltaker kan også samle poeng fra flere klasser i løpet av året.

8. Vinneren av cupen er deltakeren med flest poeng i 5 løp, uavhengig av poengklasse. Det er ingen klassevis premiering. Det
deles ut gull-, sølv- og bronsemedaljer for fører og kartleser i tillegg til følgende premier:

  • Gull: 1⁄2 startkontingent i alle løp i NMK Rallycup 2023
  • Sølv: 1⁄2 startkontingent i 4 løp i NMK Rallycup i 2023
  • Bronse: 1⁄2 startkontingent i 2 løp i NMK Rallycup 2023

For å få 1⁄2 startkontingent i NMK Rallycup, må vinneren være medlem i en NMK-klubb og representere denne ved deltakelsen i løpet
som premien benyttes. Premiebeviset må medbringes og signeres av arrangør. Premiene er personlige og kan ikke overdras.

9. Ved poenglikhet går den som har flest gjennomførte løp foran. Ved fortsatt poenglikhet går den som har samlet høyest poeng
først foran. Skulle det fortsatt ikke være mulig å skille, avgjøres saken i NMK Rallykomité.

10. For å få godkjent deltakelse i cupen skal NMKRallycup-streamer være plassert på bilens bakruteunder samtlige løp. Deltakerne
er selv ansvarlig for at denne er på plass. Dette kan når som helst kontrolleres av NMK Rallykomité. Manglende streamer vil
medføre ingen utdeling av poeng.

11. Poengberegning gjøres gjeldende fra og med den dag som påmeldingen er mottatt NMK Rallykomité, og vil gjelde for påfølgende løp.

12. Offisiell nettside for cupen er www.nmkrallycup.no. Her vil påmelding til cupen,reglementog poengberegning bli publisert.