REGLEMENT 2023 – SENIOR

1.  Deltagere i NMK Rallycup Senior må representere en NMK-klubb i 2023, samt være påmeldt i cupen.

2.  Løp som inngår i NMK Rallycup 2023 er:

- 14 Januar – Sigdalsrally

- 20-21 Januar – Rally Elverum NM

- 28 Januar – Lyngnasprinten

- 4 Februar – Numedalsrally NM

- 22 April – Hurumsprinten

- 10 Juni – Aurskog-Hølandsprinten

- 2 September – Rally Larvik NM

- 16 September – Rally Hedemarken

  

  Alle løp er tellende i poengsammendraget. 

 

  3.  Fører og kartleser anses som senior fra og med det året de fyller 27 år.

 

4.  Poeng samles i respektive klasser for fører og kartleser i henhold til Rallyreglementet pkt. 4.4:

Poengklasse 1: Klasse 1, 2, 3 og 13.

Poengklasse 2: Klasse 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Poengklasse 3: Klasse 10, 11, 14 og 15.

Poengklasse 4: Klasse 12, 17 og 20

 

5.  Det gis poeng separat for fører og kartleser etter følgende poengskala: 

(a)Antall startende i poeng klassen.

Poeng:

3.

4. 3.

5. 4. 3.

6. 5. 4. 3.

8. 6. 5. 4. 3

6 eller flere  10. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1 . 1. 1.

Plassering i klasse.  1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(b)

Ved 4 eller flere startende i klassen 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1

Ved 3 eller færre startende i klassen 15-10-7

Poeng etter skala a) utregnes etter total resultatet i poeng klassen. (Klasse 1, 2,3 & 4)

Poeng etter skala b) utregnes etter resultat i klassen. (Klasse 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 &20) 

 

6 Det arrangeres separate cuper for fører og kartleser. Man kan delta i begge klassene i løpet av året,

men poengene kan ikke slås sammen. En deltaker kan også̊ samle poeng fra flere klasser i løpet av året.

 

7.  Vinneren av cupen er deltakeren med flest poeng etter alle løp, uavhengig av poengklasse. Det er ingen klassevis premiering. Det deles ut gull-,  sølv- og bronsemedaljer for fører og kartleser i tillegg til følgende premier:

- Gull: 1/2 startkontingent i alle løp i NMK Rallycup 2024

- Sølv: 1/2 startkontingent i 4 løp i NMK Rallycup i 2024

- Bronse: 1/2 startkontingent i 2 løp i NMK Rallycup 2022

For å få 1/2 startkontingent i NMK Rallycup, må vinneren være medlem i en NMK-klubb og representere denne ved deltakelsen i løpet som premien benyttes.

  Premiebeviset må̊ medbringes og signeres av arrangør.

Premiene er personlige og kan ikke overdras.

 

9.  Ved poenglikhet går den som har flest gjennomførte løp foran. Ved fortsatt poenglikhet går den som har samlet høyest poeng først foran. Skulle det fortsatt ikke være mulig å skille, avgjøres saken i NMK Rallykomité.

 

10.  For å få godkjent deltakelse i cupen skal NMK Rallycup-streamer være plassert på bilens bakrute under samtlige løp. Deltakerne er selv  ansvarlig for at denne er på plass. Dette kan når som helst kontrolleres av NMK Rallykomité. Manglende streamer vil medføre ingen utdeling av poeng. 11. Poengberegning gjøres gjeldende fra og med den dag som påmeldingen er mottatt NMK Rallykomité, og vil gjelde for påfølgende løp. 12. Offisiell nettsideforcupen er www.nmkrally.no. Her vil påmelding til cupen, reglement og poengberegning bli publisert.