Minneord Olve Klevmo Møller

Minneord Olve Klevmo Møller

Publisert av NMK Rallykomite den 10.07.17. Oppdatert 09.03.22.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Olve hadde gått bort 29. april 2017. Vi har visst en tid at han hadde det vondt og at kreften herjet med han. Olve var allikevel positiv i tiden etter han fikk konstatert kreftdiagnosen, men ved påsketider sa Olve selv: «jeg må vel innse realiteten i dette nå» Da skjønte vi som kjente han godt at prognosene ikke lenger var gode.

Olve var veldig engasjert og ideskapende med klare meninger.
Olve skapte mye latter og positivitet med sin form for humor.

Han var styremedlem i NMK sentralt fra 2007-2009, en kortere  periode ansatt i  Norges Bilsportforbund,  mangeårig medlem av NMK Rallykomite og i det siste året  styremedlemogså  i Motorsport AS.

Han var en ressursperson i arbeidet for utvikling/drift av resultatsystemet for rally.  Olve var «driveren» av dette og i den forbindelsen var han  enten til stede selv eller foran pc`n på Lillehammer for å overvåke/sikre at systemene fungerte.

Ved etablering av Rally Radioen var han en viktig pådriver og leder av interimstyret som ble etablert for å få denne i drift.

I forbindelse med diverse rallyarrangement og spesielt Rally Hedemarken hadde undertegnede en utrolig god støttespiller i Olve.

Det blir et «rart» Rally Hedemarken i 2017 uten Olves tilstedeværelse, men i tankene våre vil han være med.

Olve vil bli sterkt savnet blant sine venner og kollegaer, både i NMK familien, rallymiljøet og i challenge miljøet.

 

Vi lyser fred over Olve sitt minne og tankene våre går til familien

For
Norsk Motor klubb
Rallykomiteen i Norsk Motor klubb 
og Børger Brænd